Sometimes I follow a convoluted trail to reach a goal I did not know I had.  Here is one such trail.

(WARNING: this page will load slowly because of the links to the videos.  Please be patient.)

I am advising a Deaf undergraduate in Cameroon about a paper he is writing.  I remembered that Goedele De Clerck, Deaf anthropologist had done research there.  I found I paper she had written and a TEDxx Talk she gave in Ghent. (Don’t believe the captions.  They appear to have been computer generated.  “Deaf” several times is captioned as “death”.)

http://tedxtalks.ted.com/video/TEDxGhent-Goedele-De-Clerck-Con;search%3Atag%3A%22tedxghent%22

In the question and answer period she mentioned a Deaf Dutch poet named Wim Emmerik.  She said that his videos were available on YouTube.  So, I went searching.  Here is what I found.

1) 1 固い礎(オランダ手話詩) Solid Foundation – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 2:03
https://www.youtube.com/watch?v=Jh1lqmrMyqw

2) 2 フィレ肉(オランダ手話詩) Tenderloin – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 2:01
https://www.youtube.com/watch?v=guXEymwfQzU

3) 3 オランダの風車(オランダ手話詩) Dutch Windmill – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 1:24
https://www.youtube.com/watch?v=8dum_e1eFDg

4) 4 国会議員(オランダ手話詩) Parliamentarian – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 1:48
https://www.youtube.com/watch?v=zgrzpB3C01A

5) 5 V.N.(オランダ手話詩) V.N. – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 1:38
https://www.youtube.com/watch?v=1R1eP_2laW8

6) 6 エデンの園(オランダ手話詩) Garden of Eden – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 1:18
https://www.youtube.com/watch?v=Wvof59FsO-Q

7) 7 落葉(オランダ手話詩) Falling Leaf – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 1:16
https://www.youtube.com/watch?v=aIZ8dXAqO08

8) 8 砂漠の精神(オランダ手話詩) Desert Spirit – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 3:03
https://www.youtube.com/watch?v=z8mxw3VUMIw

9) 9 いつか行く(オランダ手話詩) Some Go – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 1:38
https://www.youtube.com/watch?v=uXxTOILNLLA

10) 10 希望(オランダ手話詩) Hope – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 0:46
https://www.youtube.com/watch?v=MHSEnsdRuPc

11) 経過(オランダ手話詩) Process – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 0:57
https://www.youtube.com/watch?v=jyhFioCYQKg

12) どのように身振りをするか(オランダ手話詩) How do you gesture – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 2:04
https://www.youtube.com/watch?v=RBHJ1gQ5P9g

13) 進み続ける(オランダ手話詩) Go On – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 3:51
https://www.youtube.com/watch?v=YXhoMi6GiAI

14) 途中で(オランダ手話詩) On The Way – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 2:13
https://www.youtube.com/watch?v=6728sboqnsM

15) 陰陽 太極図(オランダ手話詩) Yin-Yang – Sign Language Poetry in NGT

Signer: Wim Emmerik
Published on Dec 17, 2014
言語:オランダ手話(NGT)
話者:ヴィム・エメリック
Language: Sign Language of the Netherland (Nederlandse Gebarentaal)
Length: 1:40
https://www.youtube.com/watch?v=WbRNLci2b8Y

16) Yin Yang

Signer: Wim Emmerik
Uploaded on Nov 5, 2010
Length: 0:58
https://www.youtube.com/watch?v=m7rkLZV_Ib8

Wim Emmerik: Yin Yang
Nederlandse vertaling: Ernst van Altena

De zon komt langzaam, langzaam op,
de aarde draait er onderdoor,
de maan wentelt zich rond de wereld
en duister wordt het, donker…. zwart

Wie ben je nog?
Wankel het ik,
Chaos in ‘t hoofd,
Onrust in ‘t hart
Het duizelt je
Van zon en maan
en nacht

Het schommelen van yin en yang
steeds op de wip van ‘t evenwicht…
Die wankele balans herstelt
en ‘t bonzend, bevend hart bevrijd

De maan komt op,
de zon gaat langzaam neer.

Wim Emmerik: Yin Yang
English translation: Gina Hoekstra

The sun rises slowly, so slowly,
the earth rotates beneath it,
the moon revolves around the world
and it becomes dark, black…murky.

Who am I?
unstable the self,
chaos in the head,
restlessness in the heart,
the brain reels
of sun and moon
and night.

The swinging of yin and yang
always on the seesaw of the equilibrium…
that unstable balance restored
and the pounding, trembling heart set free.

The moon rises,
the sun slowly, slowly sets.

17) Liefdesgedicht (Love Poem)

Signer: Wim Emmerik
Uploaded on Nov 5, 2010
Wim Emmerik: Liefdesgedicht
Nederlandse vertaling: Gina Hoekstra
Length: 1:33
https://www.youtube.com/watch?v=ddyrTjO6Z8Y

Wim Emmerik: Liefdesgedicht
Nederlandse vertaling: Gina Hoekstra

Mijn liefde voor jou is oneindig
vèrreikend als het weidse Friese
vergezicht met alom gras
golvend gras dat mijn liefde beroert.

Mijn liefde is een vogel gelijk
die met storm en ontij
in het zwerk aan het zweven blijft;
zo voel ik dat mijn liefde
bij moeilijkheid of muizenis
windvast en altijd blijvend is.

Stil hangt de nevel in de nacht
in al haar schoonheid glanst de maan lieflijk
licht door het zacht silhouet van kale takken;
zij nestelt zich in ons en onze liefde
raakt vervuld van haar hemelse schoonheid
ons gevoel groeit tot innige verbondenheid.

Wim Emmerik: Love poem
English translation: Anja Hiddinga

My love for you is neverending
far reaching as the wide Frisian
landscape with grass all around
waving grass that moves my love.

My love is like a bird
floating in the skies
undisturbed by tides, by storms;
so I feel my love will remain
in times of trouble
undisturbed, steadfast and secure.

Quietly mist floats in the night
in all her beauty the moon shines lovingly
making soft silhouettes of the bare branches;
she nestles in us and our love
is filled with her heavenly beauty
our feelings grow to a deepest intimacy.

18) Wim Emmerik gebaart “Willens en wetens” van Simon Vinkenoog

Signer: Wim Emmerik
Uploaded on Nov 5, 2010
Vertaling van “Willens en wetens” van Simon Vinkenoog in Nederlandse Gebarentaal.
Translation of Simon Vinkenoog’s “Willingly and knowingly” to the Sign Language of the Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=TtzTk5Vju5U

Simon Vinkenoog: Willens en wetens

Veronachtzaamd, vergeten, verloren, verwaarloosd:
teruggevonden. Ex nihilo: orde uit de chaos,
waterstof, zuurstof, stikstof, aminozuren,
enzymen, amoeben, eencelligen, ongewerveld en zogend.
Bewust, op de achterpoten staand, te weten van horizon
en astronomie, een plaats verworven op aarde,
tussen hiervoor en hiernamaals, eenmalig
Ooggetuigen, stomme en stille getuigen, witte bloemen,
rode bloemen, een zwarte nacht, groen gras en struikgewas.
Wellende woorden en zwellende akkoorden: een speeltuin
vol taal: begrippen die zich onttrekken aan inhoud of context,
associaties, struikelend over aberraties & het limbo
vol ideologieën en verdwijnend in de golfslag van de evolutie.

Een eindstrijd, een nieuwsbericht, zomaar een dag
of een nacht tussen spraak, ster, lichaam en geest,
een hervonden terrein, een begin zonder einde,
dat geen begin kent.

Willens en wetens, nolens volens,
willekeurig en nauwkeurig, een aaneengeregen stroom
van associaties: hoe gaat de schepping te werk,
de letters, de klanken, stemmen en gebaren
anders dan pogingen het licht te bereiken,
dwars door tijd en ruimte, van essentie tot essentie
vereend of vervreemd, er toe doend en niet aflatend?
Je kunt niet anders: je bent geschapen
om mede scheppend te zijn:
willens en wetens.

Simon Vinkenoog: Willingly and knowingly
English translation: Gina Hoekstra

Disregarded, forgotten, lost, neglected:
found again. Ex nihilo: order out of chaos,
hydrogen, oxygen, nitrogen, amino acids,
enzymes, amoebae, unicellulars, invertebrate and lactating.
Aware, standing on the hind-legs, knowing of horizon
and astronomy, gaining a place on earth,
in between before and afterlife, once only.
Eyewitnesses, silent witnesses and mute evidence, white flowers,
red flowers, a black night, green grass and bushes.
Welling words and swelling chords: a playground
full of language: notions that withdraw from contents and from context,
associations, tripping over aberrations & the limbo
full of ideologies disappearing in the wash of the waves of evolution.
A final fight, a news report, just a day
or a night amidst speech, star, body and spirit,
a ground refound, a beginning without ending,
that knows no beginning.

Willingly and knowingly, nolens volens,
Arbitrary and accurate, a stringed stream
of associations: how does the creation set about,
the letters, the sounds, the voices and gestures
other than attempts to reach the light,
right across time and space, from essence to essence,
joined or estranged, relevant and unremitting?
We can’t do otherwise: we are created
to be creative too:
willingly and knowingly.

19) Growth, poem in sign language. By Wim Emmerik (a 30 sec clip)

Uploaded on Mar 25, 2011
30 second clip of a poem by Wim Emmerik. Dutch Sign Language.
A film (5min) by Anja Hiddinga & Leendert Pot.
Part of 5 short film poems ‘Motioning’

http://leendertpot.nl/cms/nl/film/bewogen

https://filmcommission.nl/productions/groei/
https://www.youtube.com/watch?v=MGLKNMepUIU

20) Wim Emmerik: De stier wacht op groen

Uploaded on Apr 1, 2010
Tien verhalen gemaakt en verteld in de Nederlandse Gebarentaal. Een stem volgt de gebarenverteller op de voet, zodat het verhaal ook gewoon in het Nederlands te volgen is. De verhalen waren onderdeel van de televisieserie De Gebarenwinkel dat de VPRO in 1989 – 1990 in het kinderprogramma op de zondagochtend uitzond.
Length: 7:16
https://www.youtube.com/watch?v=b2D4SgKZNf8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s